MEGHÍVÓ SZÁNTÓNÉ Dr. CSONGOR ALEXANDRA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSÁRA

2021. NOVEMBER 8.
10.00

MEGHÍVÓ

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Szántóné Dr. Csongor Alexandra

 

habilitációs eljárásának keretében

 

„21. századi készségek fejlesztése az egészségtudományi szaknyelv és kommunikáció oktatáson keresztül”

címmel

 

2021. november 8-án (hétfő) 11.30 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására.

MS. Teams alkalmazás, online felületén

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Szántóné Dr. Csongor Alexandra habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a79bq4B4YLnerlKPiVLxcU-RZXCJOotCKxLViXFZN0Bk1%40thread.tacv2/1635189692303?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

 

A tudományos előadást megelőzően tantermi előadásokra kerül sor

2021. november 8-án (hétfő) 10.00 órai kezdettel

MS. Teams alkalmazás, online felületén

Magyar: „Az interneten elérhető egészséggel kapcsolatos információk hatása az orvos-beteg kommunikációra”

 

Angol: „The impact of online health related information on doctor-patient communication”

címmel.

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Szántóné Dr. Csongor Alexandra habilitációs eljárása - tantermi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alHiQVE-N-pbxot9ZVwWrv9iOYDQmCuRvHwhNQUQY3Lg1%40thread.tacv2/1635189358605?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. FIGLER Mária professor emerita, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott  

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

 

Tagok:

1. Prof. Dr. PAULIK Edit intézetigazgató egyetemi tanár 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet 

 

2. RAPOLTINÉ Dr. habil. KERESZTES Csilla egyetemi docens, csoportvezető, PROFEX vizsgahely vezető

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Gellért Albert Oktatási Központ 

Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Szakfordítóképző Csoport  

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa