MEGHÍVÓ DR. NÉMETH TÍMEA HABILTÁCIÓS ELJÁRÁSÁRA

2021. MÁRCIUS 29.
10.00

MEGHÍVÓ

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Németh Timea

 

habilitációs eljárásának keretében

 

„Betegellátás, munkavégzés multikulturális környezetben”

címmel

 

2021. március 29-én (hétfő) 11.30 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására.

MS. Teams alkalmazás, online felületén

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Németh Timea habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8f350f916d2f4ad686406ccd9fc5a6c0%40thread.tacv2/1616077818476?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A tudományos előadást megelőzően tantermi előadásokra kerül sor

2021. március 29-én (hétfő) 10.00 órai kezdettel

MS. Teams alkalmazás, online felületén

Magyar: „Kultúrsokk és megbírkózási stratégiák külföldi szakmai gyakorlat során”

 

Angol: „Culture shock and coping strategies during internship abroad”

 

címmel.

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Németh Timea habilitációs eljárása - tantermi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c23cd3ebf5d49828a8a78813bb924d8%40thread.tacv2/1616076508573?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. FIGLER Mária egyetemi tanár, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

 

Tagok:

1. Dr. habil. TAR Ildikó intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet

 

2. Prof. Dr. BÉRCZI Viktor az MTA doktora, egyetemi tanár, tanszékvezető helyettes

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Képalkotó Klinika Radiológia Tanszék

 

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa