Meghívó Petőné Dr. Csima Melinda habiltációs eljárása

2021. MÁRCIUS 19.
10.00

MEGHÍVÓ

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Petőné Dr. Csima Melinda

 

habilitációs eljárásának keretében

 

„Tudományok metszéspontja – neveléstudományi kérdések egészségtudományi megvilágításban”

címmel

 

2021. március 19-én (péntek) 11.30 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására.

MS. Teams alkalmazás, online felületén

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Petőné Dr. Csima Melinda habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8382595cf82244c1a98c2cf66c71d817%40thread.tacv2/1615277147575?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A tudományos előadást megelőzően tantermi előadásokra kerül sor

2021. március 19-én (péntek) 10.00 órai kezdettel

MS. Teams alkalmazás, online felületén

Magyar: „A koragyermekkori nevelésben dolgozó pedagógusok egészségi állapotának, egészségmagatartásának differenciáló tényezői”

Angol: „Differentiating factors of health status and health behavior of teachers working in early childhood education”

 

címmel.

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Petőné Dr. Csima Melinda habilitációs eljárása - tantermi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3ffef51ce2e946f89365c2a690f6a8cf%40thread.tacv2/1615276348946?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. GÁTI István egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

 

Tagok:

1. Prof. Dr. MELEG Csilla az MTA doktora, professor emerita

 

2. MÉSZÁROSNÉ Dr. habil. DARVAY Sarolta egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Természettudományi Tanszék

 

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa