MEGHÍVÓ PÁLINKÁS ANITA PHD ELJÁRÁSÁRA

2021. NOVEMBER 18.
10.30

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Pálinkás Anita

 

„Az egészségbiztosítási adatbázisok kapcsolása egészségi állapot felmérések és népszámlálás során keletkező adatbázisokhoz az ellátás hatékonyságát befolyásoló tényezők azonosítása érdekében” 

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2021. november 18. (csütörtök) 10:30 óra, MS. Teams online felület

 

 Pálinkás Anita Ph.D. fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

    

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZe6YSfO2oX7TIJAJG7NoYL53sBDFSwbaqm1XJWBSA4A1%40thread.tacv2/1636442948272?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

  

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár

Programvezető: Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

Témavezető: Prof. Dr. SÁNDOR János egyetemi tanár

 

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök:

Prof. Dr. BONCZ Imre egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes, KK stratégiai elnökhelyettes 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet  

 

Tagok:  

HORVÁTHNÉ Dr. KÍVÉS Zsuzsanna Ph.D., egyetemi adjunktus 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet   

 

Dr. habil. LAMPEK Kinga főiskolai tanár, tanszékvezető, általános és stratégiai dékánhelyettes 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet 

Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék

 

Opponensek:

Prof. Dr. med. habil. KIRÁLY Ágnes c. egyetemi tanár, orvos-igazgató

Dr. Király Gasztroenterológiai Intézet 

 

Dr. TEREBESSY András PhD, adjunktus, klinikai programigazgató, projektvezető - BEP  

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Szepesy I. u.1-3.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Disszertacio_PA_ikt.pdf

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács