MEGHÍVÓ Dr. Uvacsek Martina Krisztina HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSÁRA

2021. DECEMBER 1.
13.50

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Uvacsek Martina Krisztina

 

habilitációs eljárásának keretében

 

„Sport- és egészségtudományi vizsgálatok iskoláskorú gyermekek körében” 

címmel

 

2021. december 1-én (szerda) 15.30 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására.

MS. Teams alkalmazás, online felületén

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Uvacsek Martina Krisztina habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aB3Yu8v-E9vi60wgyBFw0n_PGYZYowWEWBFVqtIOU7Nw1%40thread.tacv2/1637702334824?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A tudományos előadást megelőzően tanteremi előadásokra kerül sor

2021. december 1-én (szerda) 13.50 órai kezdettel

MS. Teams alkalmazás, online felületén

Magyar: „Fiatalok tápláltsági állapota és fizikai aktivitása a HBSC adatok alapján”

 

Angol: „Nutritional status and physical activity of youth based on HBSC data”

címmel.

 

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Uvacsek Martina Krisztina habilitációs eljárása - tanteremi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoDB3_Nbu5WnPmVHGyXpJ5dLqU08XNBfHj_1nKml_U841%40thread.tacv2/1637741019967?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. GÁTI István egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet 

Integratív Medicina Tanszék 

Tagok:

Prof. Dr. LENGYEL Csaba tanszékvezető egyetemi tanár, klinikaigazgató, SZAKK elnök 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika 

Prof. Dr. ZIMA Endre István egyetemi tanár  

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék 

 

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa