MEGHÍVÓ Dr. Szekeres Sarolta PhD ELJÁRÁSÁRA

2021. MÁJUS 5.
13.00

MEGHÍVÓ

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Dr. Szekeres Sarolta

 

„A hibrid képalkotás jelentősége az agyi receptor szcintigráfiák kvalitatív és kvantitatív kiértékelésében”

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2021. május 12. (szerda) 13.00 óra, MS. Teams online felület

 

Teams csoport neve: Nyilvános vita – Dr. Szekeres Sarolta PhD fokozatszerzési eljárása

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4b1835da77044936ac806d9191f96977%40thread.tacv2/1619767226596?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d   

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár

Programvezető: Prof. Dr. KISS István az MTA doktora, egyetemi tanár

Alprogramvezető: Prof. Dr. BOGNER Péter egyetemi tanár

Témavezető: Prof. Dr. ZÁMBÓ Katalin egyetemi tanár

Társ-témavezető: Dr. PERLAKI Gábor tudományos munkatárs

 

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök:

Prof. Dr. FIGLER Mária professor emerita, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

Tagok:

Dr. RADÁCSI Andrea PhD, osztályvezető főorvos

Péterfy Sándor Utcai Kórház Affidea Diagnosztika Nukleáris Medicina Osztály (Izotóp Diagnosztikai Központ)

Dr. habil. PÁL Endre egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinika 

Opponensek:

Prof. Dr. NAGY Ferenc egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Neurológiai Osztály

Prof. Dr. PÁVICS László az MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar

Nukleáris Medicina Intézet

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/drSzekeresS_PhD%20disszertacio_m_iktatott.pdf

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács