MEGHÍVÓ Dr. Laczkó Tamás habilitációs eljárására

2021. MÁJUS 3.
10:00

MEGHÍVÓ

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Laczkó Tamás

 

habilitációs eljárásának keretében

 

A hazai rendezésű nemzetközi sportesemények hatásmechanizmusainak és

társadalmi feltételeinek vizsgálata”

címmel

 

2021. május 3. (hétfő) 11:30 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására.

MS. Teams alkalmazás, online felületén

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Laczkó Tamás habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aac6c536616a94ea9b5aa2a0f2e52f276%40thread.tacv2/1619597479303?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A tudományos előadást megelőzően tantermi előadásokra kerül sor

2021. május 3. (hétfő) 10:00 órai kezdettel

MS. Teams alkalmazás, online felületén

 

Magyar: „Sport és migráció. Sportolói migráció Magyarországon”

Német: „Sport und Migration. Sportmigration in Ungarn”

címmel.

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Laczkó Tamás habilitációs eljárása - tantermi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af584375bc7fe4ca3804f940068d2b7fb%40thread.tacv2/1619597228559?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. FIGLER Mária egyetemi tanár, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

 

Tagok: 

Prof. Dr. BÁCS Zoltán egyetemi tanár, intézetigazgató, kancellár

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet 

 

Dr. habil. STERBENZ Tamás egyetemi docens, általános rektorhelyettes

Testnevelési Egyetem Rektori Hivatal 

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa