MEGHÍVÓ DR. KOVÁCS ÉVA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSÁRA

2021. MÁJUS 6.
13.35

MEGHÍVÓ

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Kovács Éva

 

habilitációs eljárásának keretében

 

A fizikai aktivitás szerepe a sikeres öregedésben”

címmel

 

2021. május 6. (csütörtök) 15:00 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására.

MS. Teams alkalmazás, online felületén

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Kovács Éva habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acecf0131ab5444f2a060cebfb7731dc2%40thread.tacv2/1619600033566?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A tudományos előadást megelőzően tantermi előadásokra kerül sor

2021. május 6. (csütörtök) 13:35 órai kezdettel

MS. Teams alkalmazás, online felületén

 

Magyar: „A vázizomzat működésének korfüggő változásai; Az időskorúak izomműködésének vizsgálata”

Angol: „Age-related changes of skeletal muscle function; Measurement of muscle function among older people”

 

címmel.

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Kovács Éva habilitációs eljárása - tantermi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2293a2f231874353ab2ee4aa8699c5b6%40thread.tacv2/1619599186130?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. KRÁNICZ János professor emeritus

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet 

 

Tagok: 

SOÓSNÉ Dr. habil. KISS Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar Egészségtudományi Tanszék

 

Prof. Dr. BOGNÁR József intézetigazgató egyetemi tanár 

Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet

 

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa