MEGHÍVÓ DR. ÁGOSTON ISTVÁN HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSÁRA

2021. MÁJUS 7.
9:00

MEGHÍVÓ

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Dr. Ágoston István

 

habilitációs eljárásának keretében

 

Az egészségügyi rendszer forrásallokációjának jogi aspektusai” 

címmel

 

2021. május 7. (péntek) 10:30 órai kezdettel

tartandó tudományos előadására.

MS. Teams alkalmazás, online felületén

 

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Ágoston István habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:f63720b68db3415aa729afadd95866f1@thread.tacv2/1619601285196?context=%7B%22Tid%22:%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22,%22Oid%22:%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7D  

 

A tudományos előadást megelőzően tantermi előadásokra kerül sor

2021. május 7. (péntek) 09:00 órai kezdettel

MS. Teams alkalmazás, online felületén

 

Magyar: „Az egészségügyi rendszer jogi környezetének aktuális kihívásai”

Angol: „Current challenges in the legal environment of the healthcare system”

 

címmel.

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI – Dr. Ágoston István habilitációs eljárása - tantermi előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcd0fedefa8e4828ae2731ee70ca2033%40thread.tacv2/1619618088283?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. IHÁSZ Ferenc egyetemi tanár 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

 

Tagok: 

Dr. habil. ZSUGA Judit egyetemi docens, projektmenedzser, dékán  

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Dékáni Hivatal

 

Prof. Dr. MÁTYUS Péter az MTA doktora, egyetemi tanár, projekt szakmai vezető 

E-Group ICT Software Informatikai Zrt. InnoHealth DataLake projekt 

 

 

Tisztelettel:

 

PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa