Makai Alexandra Ph.D értekezés nyilvános vitája

2019. DECEMBER 10.
11:00

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa meghívja Önt Makai Alexandra „A felnőtt lakosság fizikai aktivitásának és szocio-demográfiai jellemzőinek összefüggései kvantitatív vizsgálatok és egy egészségprogram tükrében” című Ph.D értekezés nyilvános vitájára.


Helyszín, időpont: 2019. december. 10. (kedd) 11.00 óra

MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) 7624, Pécs, Jurisics M. u. 44.

 

Témavezető: Prof. Dr. Figler Mária

Társ témavezető: Dr. habil. Lampek Kinga

 

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök:

Prof. Dr. GÁTI István egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

 

Bizottsági tagok:

Dr. MORVAY-SEY Kata Ph.D. egyetemi adjunktus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

Dr. LACZKÓ Tamás Ph.D. egyetemi adjunktus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet

 

Opponensek:

Prof. Dr. GÉCZI Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
Testnevelési Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet Sportmenedzsment Tanszék

Dr. BÁCSNÉ Prof. Dr. BÁBA Éva tanszékvezető egyetemi tanár
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Sportgazdasági és -Menedzsment Tanszék

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Szepesy u. 1-3.), valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Makai_Alexandra_dissz.pdf

 

Tisztelettel:
Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács