Gebriné Éles Krisztina Ph.D értekezés nyilvános vitája

2020. DECEMBER 17.
9:00

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsameghívja Önt Gebriné Éles Krisztina „A szülésznők munkával való elégedettségének és a munkával kapcsolatos értékmegítélésének vizsgálata” című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.


Helyszín, időpont: 2020. december 17. (csütörtök) 09:00 óra, MS. Teams online felület:

Gebriné Éles Krisztina Ph.D. fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár

Programvezető: Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor az MTA rendes tagja, professor emeritus

Témavezetők: Dr. habil. LAMPEK Kinga, Dr. SÁRVÁRY Andrea Gabriella

 

Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök:

Prof. Dr. CSERE Tibor professor emeritus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Diagnosztikai Intézet

 

Tagok:

Dr. DEUTSCH Krisztina PhD adjunktus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Egészségpedagógiai és Sürgősségi Alapozó Tanszék

Dr. habil. PUSZTAFALVI Henriette egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék

 

Opponensek:

LIPIENNÉ Dr. KRÉMER Ibolya PhD adjunktus
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék

Dr. habil. TARKÓ Klára nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős dékánhelyettes, intézet- és tanszékvezető főiskolai tanár
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet Egészségszociológia és Egészségpedagógia Tanszék

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u.4.), valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Gebrine_dissz.pdf

 

Tisztelettel:
Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács