ENYEDY ANDREA Ph.D értekezés nyilvános vitája

2019. JÚNIUS 11.
13.00

MEGHÍVÓ A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa meghívja Önt Enyedy Andrea „Fiatalkorúakkal szemben elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmény vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című Ph.D értekezés nyilvános vitájára.


Helyszín, időpont: 2019. június 11. (kedd) 13:00 

MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB)

7624, Pécs, Jurisics M. u. 44.

Témavezető: Dr. med. habil. Csorba Roland

 

Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök:

Prof. Dr. Gáti István egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar

 

Titkár:

Dr. Bánfai Bálint PhD egyetemi adjunktus
Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátás és Egészségpedagógiai Intézet

Bizottsági Tag:

Dr. Barcsi Tamás PhD egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

 

Opponensek:

Dr. Jacsó Judit egyetemi docens
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Vajda György PhD osztályvezető főorvos
Zala Megyei Szent Rafael Kórház Szülészet és Nőgyógyászati Osztály

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Enyedy_Andrea_dissz.pdf

 

Tisztelettel:
Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács