Dr. Takács Ildikó Ph.D. habilitációs eljárása

2020. OKTÓBER 14.
11:00

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Takács Ildikó Ph.D. habilitációs eljárásának keretében
„Az életminőséget hátrányosan befolyásoló leggyakoribb krónikus állapotok a fül-orr-gégészeti kórképekben”
címmel 2020. október 14. (szerda) 11.00 kezdettel tartandó tudományos előadására.


MS. Teams alkalmazásban, online felületen

MS. Teams csoport: PTE ETK EDI - Dr. Takács Ildikó habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a306379348b5a4f47bf83f579fa0b8fde%40thread.tacv2/1601470980938?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A tudományos előadást megelőzően tantermi előadásokra kerül sor 2020. október 14. (szerda) 09.30 órai kezdettel MS. Teams alkalmazásban, online felületen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0d1320aba96d477f8d636f94cb1f8cfe%40thread.tacv2/1602080074132?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

Magyar: Sebek és sebellátás alapelvei

Angol: Classification and management of the wounds

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök:

Prof. Dr. BONCZ Imre egyetemi tanár, dékánhelyettes, mb. intézetigazgató
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet

 

Tagok:

1. Prof. Dr. NÉMETH Norbert az MTA doktora, oktatási dékánhelyettes, tanszékvezető
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Intézet

 

2. Prof. Dr. SÁNDOR József FACS, professor emeritus, tudományos szaktanácsadó
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

 

Tisztelettel:
PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa