Dr. Rátgéber László habilitációs eljárása

2020. OKTÓBER 8.
11:15

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Rátgéber László Ph.D. habilitációs eljárásának keretében

„Az aerob állóképesség és az eredményesség összefüggése női kosárlabdázóknál”

címmel, 2020. október 8. (csütörtök) 11.15 kezdettel tartandó tudományos előadására.


MS.Teams csoport: PTE ETK EDI - Dr. Rátgéber László habilitációs eljárása - tudományos előadás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5ed744226a7241b9937c8fb049dfed07%40thread.tacv2/1601471255548?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d

 

A tudományos előadást megelőzően tantermi előadásokra kerül sor 2020. október 8. (csütörtök) 09.10 órai kezdettel MS. Teams alkalmazásban, online felületen

 

Magyar: Integrált teljesítményhatékonyságú rendszer

Angol: Integral High-Performance System

 

A Habilitációs Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:

Prof. Dr. SULYOK Endre professor emeritus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal

Tagok:

1. Prof. Dr. SZABÓ Tamás egyetemi magántanár, igazgató       
Nemzeti Sportközpontok Sporttudományi és Diagnosztikai Központ

2. Dr. habil. BALOGH László intézetigazgató, egyetemi docens
Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet

 

Tisztelettel:
PTE ETK Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa