MEGHÍVÓ DR. Kovács Péter PH.D ÉRTEKEZÉSÉNEK NYILVÁNOS VITÁJÁRA

2021. JÚNIUS 15.
14.00

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségtudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa

meghívja Önt

 

Dr. Kovács Péter

 

„Az apoptosis etiológiai szerepe gyakori szülészet-nőgyógyászati kórállapotok kialakulásában; kóroki kapcsolódása angiogeneticus faktorokhoz méhen belüli növekedési visszamaradásban”

 

című Ph.D. értekezés nyilvános vitájára.

 

Helyszín, időpont: 2021. június 15. (kedd) 14:00 óra, MS. Teams online felület

 

Dr. Kovács Péter Ph.D. fokozatszerzési eljárása – Nyilvános vita:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1sl4vu6exN-rXT7HsDyFyc7tXCh_RpMNL-Mpmt6kY9Q1%40thread.tacv2/1623140545185?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2297c7966e-d7e2-459e-9f17-ab27422ff68d%22%7d 

 

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár

Programvezető: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora, egyetemi tanár

Témavezető: Prof. Dr. KORNYA László c. egyetemi tanár

 

 

Bíráló Bizottság tagjai:

 

Elnök:

Prof. Dr. FIGLER Mária professor emerita, tudományos és minőségbiztosítási dékáni megbízott

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet

Tagok:

Dr. PRÉMUSZ Viktória PhD, egyetemi adjunktus, tudományszervezési és teljesítményértékelési koordinátor

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet 

Dr. habil. VÁRNAGY Ákos egyetemi docens, szülész-nőgyógyász szakorvos

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

Opponensek:

Dr. CSERMELY Gyula PhD, igazgató, szülész-nőgyógyász szakorvos

Rózsakert Medical Center 

Prof. Dr. HORVÁTH Boldizsár c. egyetemi tanár, szülész-nőgyógyász főorvos, tudományos és oktatási igazgató 

Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE ETK könyvtárában (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.),

 valamint az Egészségtudományi Doktori Iskola honlapján:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/KovacsPeterdr_PhDdisszertacio-final.pdf

 

Tisztelettel:

 

Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács