Általános pótfelvételi tájékoztató

Tisztelt Érdeklődő!

 

Örömmel vettük megtisztelő érdeklődését az Egészségtudományi Doktori Iskola iránt. Alábbiakban küldöm általános felvételi tájékoztatónkat.

 

A felvétel követelményei és feltételei
A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc - MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek.  

 

A doktori iskola vezetője:
Prof. Dr. Bódis József az MTA doktora
egyetemi tanár

 

Titkárság:

Prof. Dr. Sulyok Endre az MTA doktora
professor emeritus, szakértő

Bakonyi Piroska
Igazgatási ügyintéző
72/513-678

Prémusz Viktória
tudományos segédmunkatárs
72/513-670/690


Cím: 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Telefon: 72/513-678, 72/513-670/690
Fax: 72/513-645
E-mail: doktoriiskola@etk.pte.hu
Honlap: http://doktoriiskola.etk.pte.hu/

 

A felvételi eljárás díja: 12.000 Ft

 

Az eljárási díj rendezése lehetséges az alábbi számlaszámon:

10024003-00282716-00000000

 

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban az alábbiakat feltüntetni szíveskedjék:

önköltséges képzés esetén

 

ETK EDI 140145, Felvételi eljárási díj, NÉV

 

Számlakéréssel kapcsolatban információkat találhat a következő linken:

http://kti.pte.hu/content/szamlakero-nyomtatvany

  

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

Jelentkezési lap és mellékletei (letölthető innen)

Felvételi lap (csak ösztöndíjas képzésre jelentkezőknek) (letölthető innen)

Kutatási terv

Megállapodás témavezetővel (letölthető innen)

Kérjük, hogy a dokumentumokat a felvételi eljárás díjának befizetéséről szóló bizonylat másolatával együtt, postai úton az Egészségtudományi Doktori Iskola címére, 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. és elektronikus formában e-mailben is megküldeni szíveskedjék a  doktoriiskola@etk.pte.hu címre.


A felvétel követelményei és feltételei:

A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik egyetemi/ MSc - MA diplomával és egy idegen nyelvből szerzett legalább B2 komplex általános vagy szakmai, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa. A felvételt nyert hallgatóinkat írásban értesítjük. A beiratkozás előre láthatóan augusztus végén, személyesen történik 

 

Az értékelés szempontjai:

Az önköltséges képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei, az ösztöndíjas képzésre jelentkezők felvételéről a beadott jelentkezési lap és mellékletei, valamint a 2019. június 10-14. között esedékes szóbeli elbeszélgetés alapján dönt az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa.

 

Jelentkezési időszak 2019. július 1 - augusztus 5.

 

A felvételi döntés időpontja: 2019. augusztus 9.

 

Képzési struktúra:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

 

Juttatások:

A doktorandusz ösztöndíj (nappali munkarend, ösztöndíjas képzés) havi összege

a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft,

a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.

 

Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

 

Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

 

Önköltséges képzés költségtérítési díja: 120.000 Ft/félév 

 

Doktori képzési programok, témák

1. program / PR-1        EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI       
Prof. Dr. Kovács L. Gábor programvezető

2. program / PR-2        KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Dr. Verzár Zsófia programvezető

3. program / PR-3        MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Kránicz János programvezető

4. program / PR-4        PERINATÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Sulyok Endre programvezető

5. program / PR-5        REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Bódis József programvezető

6. program / PR-6        ONKOLÓGIA–EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Prof. Dr. Kiss István programvezető

PR-6/1 PREVENTIV ONKOLÓGIA Alprogram
Prof. Dr. Kiss István alprogram vezető

PR-6/2 DIAGNOSZTIKAI KÉPALKOTÁS Alprogram
Prof. Dr. Bogner Péter alprogram vezető

PR-6/3 GASZTROENTEROLÓGIAI BETEGSÉGEK Alprogram
Prof. Dr. Döbrönte Zoltán alprogram vezető

7. program PR-7          SPORT és EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
Dr. Rétsági Erzsébet programvezető
Dr. Ács Pongrác társ programvezető

8. program PR-8  ÉLELMISZERTUDOMÁNY, TÁOLÁLKOZÁSTUDOMÁNY, DIETETIKA ÉS HIDRATÁCIÓ
Prof. Dr. Figler Mária programvezető
 

A részletes témakiírások megtalálhatóak:

http://doktoriiskola.etk.pte.hu/doktori_kepzes/kutatasi-programok-es-temak

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116

 

 
Köszönjük megtisztelő érdeklődését.

 

Üdvözlettel:

Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora
egyetemi tanár
az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője

Prof. Dr. SULYOK Endre az MTA doktora
professor emeritus
Egészségtudományi Doktori Iskola